Απόλυση μαθητών Γ' Λυκείου

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με το νόμο 4351/2015 στο άρθρο 40 του οποίου ορίζεται ο τρόπος απόλυσης των μαθητών της Γ' Λυκείου οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν τον απαιτούμενο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας για απόλυση και δεν επιθυμούν να επαναλάβουν την φοίτηση.