Εισαγωγή στην Α' Γυμνασίου Καλλιτεχνικών Σχολείων

Μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο όπως ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.