ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Δείτε εδώ πίνακα με τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία οι μαθητές των ΕΠΑΛ εξετάζονται πανελλαδικά.