Home Α.Μ.Ε.Α

A.M.E.A

Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση στις πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2019 φυσικώς αδυνάτων

Μπορείτε να δείτε εδώ την εγκύκλιο για υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση στις πανελλαδικές ΓΕΛ 2019 φυσικώς αδυνάτων

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με το 5% (σοβαρές παθήσεις) για το α. έτος 2019-20

Μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο.

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια με το 5% (σοβαρές παθήσεις) για το ακ. έτος 2018-19

Μπορείτε να δείτε εδώ την εγκύκλιο για την εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%.

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 06 Σεπτέμβριος 2018 11:05)

 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μπορείτε να δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 
Περισσότερα Άρθρα...