Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση στις πανελλαδικές ΕΠΑΛ 2019 φυσικώς αδυνάτων

Μπορείτε να δείτε εδώ την εγκύκλιο για υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.