Ένταξη Σχολών-Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Μπορείτε να δείτε εδώ το ΦΕΚ, το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων, και την "Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (Α’ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων".