Προκήρυξη Στρατιωτικών Σχολών 2018

Μπορείτε να δείτε εδώ την προκήρυξη για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές και εδώ τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.