ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

Στην Κέρκυρα λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα(προπτυχιακά) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  1. Ιστορίας
  2. Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
  3. Μουσικών Σπουδών
  4. Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
  5. Πληροφορικής
  6. Τεχνών Ήχου και Εικόνας
  7. Ασιατικών Σπουδών