ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ

Επισκεφτείτε τη σελίδα του ΙΕΚ Κέρκυρας και αντλήστε πληροφορίες για τις ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε εξάμηνο,πληροφορηθείτε για τη διαδικασία εγγραφών,τα δίδακτρα,τα επαγγελματικά δικαιώματα κ.α.