Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι.

Δείτε εδώ το επικαιροποιημένο ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τα Διετή Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι και το αντίστοιχο συνημμένο αρχείο.