Ωρολόγιο πρόγραμμα Μουσικού Γυμνασίου και ΓΕ.Λ.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με τα ωρολόγια προγράμματα των τριών τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου και των τριών τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου