Εισαγωγή διακριθέντων αθλητων στην Τριτοβάθμια

Μπορειτε να δείτε εδώ, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, την εγκύκλιο για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκαπίδευση.