Διαδικασίες υποβολής μηχανογραφικού ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ 2019

Μπορείτε να δείτε εδώ τις διαδικασίες για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ  2019 από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ.