Προκήρυξη Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 2019

Μπορείτε να δείτε εδώ την φετινή προκήρυξη για την εισαγωγή υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.