Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα ΙΕΚ Υπ. Τουρισμού

Μπορείτε να δείτε εδώ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού την προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού.